Langenhuizen GWW ondersteuning is een eenmanszaak
in de persoon van Mark Langenhuizen.

Na een aantal jaren praktijkervaring te hebben opgedaan op de werkvloer
heeft Mark als uitvoerder gewerkt bij GWW- en rioleringstechnische bedrijven.
In de avonduren heeft hij zijn vakinhoudelijke kennis verruimd.

Vervolgens heeft Mark voor een gemeentelijke organisatie
toezicht gehouden op GWW projecten en het beheer uitgevoerd over
het wegen- en rioleringsstelsel.

Begin 2008 heeft hij de onderneming Langenhuizen GWW ondersteuning opgericht.

Inmiddels is Mark ingezet als toezichthouder/directievoerder op verschillende vlakken:
woonrijp maken nieuwbouw, aanleg sportvelden,
afkoppelprojecten, renovatie riolering, aanleg wegen en visuele inspectie wegbeheer.