Hieronder vindt U een selectie van de door mij begeleide projecten.

2017

Aanleg drainage Ijpelaar Breda

WRM Remise Breda

Herinrichting Nassausingel Mauritslaan Breda

Reconstructie Cartier van Disselstraat Breda

Herinrichting Godeveart Montenstraat Breda

2016

Aanleg drainage Ijpelaar Breda

Aanleg park Geeren-Zuid Breda

Herinrichting centrum Bavel

2015

Reconstructie Beethovenlaan Tilburg

Aanleg terreininrichting Nistelrode

Aanleg drainage Ijpelaar Breda

Aanleg geluidswal A27 Breda

BRM Wolfslaar Breda

BRM Inbreidingsplan Remise Brecda

2014

BRM Twentestraat Tilburg

Reconstructie / relining Armhoef Tiburg

Sanering Spoorzone Tilburg

Aanbrengen ondergrondse containers Tilburg

Herinrichting, aanbrengen wadi en blauwe ader Leijpark Tilburg

Renovatie Dolomietenlaan

2013

Reconstructie Alleenhouderstraat Tilburg

Reconstructie / relining Armhoef Tilburg

Renovatie Dolomietenlaan Tilburg

Reconstructie Zeeheldenbuurt Tilburg

Aanbrengen ondergrondse containers Tilburg

2012

Reconstructie 'Het Puyven' Nuenen

Reconstructie IDOP Eeneind

Reconstructie IDOP Nederwetten

Reconstructie IDOP Gerwen

Waterplan Eikenlaan/Beukenlaan Nuenen

2011

Bouwrijp maken plan 'Repelakker' Zeeland

Reconstructie 'Het Puyven' Nuenen

Renovatie mini-rioolgemalen Maasdonk

Renovatie Woeziksestraat-Zesweg Wijchen

2010

Reconstructie Driehuizerweg/Platolaan Radboud Universiteit Nijmegen

Aanleg/reconstructie fietspad Wijchen/Beuningen

Reconstructie centrum Wijchen

WRM nieuwbouwwijk Wijchen

Aanleg rotonde Nijmegen

Reconstructie openbare ruimte Wijchen

Uitbreiding industrieterrein Wijchen/Nijmegen

2009

Aanbrengen overstort Permeoriool Nijmegen

Aanleg geluidsscherm campus Wijchen

Reconstructie industrieterrein Wijchen

Renovatie riolering Nijmegen

Aanleg busperrons Wijchen

Reconstructie & Rioolvervanging Wijchen

Aanleg kunstgras voetbalvelden Wijchen

Aanleg verkeersplateaus Wijchen

2008

Rioolvervanging Wijchen

Aanleg hockeyvelden Weert

Aanleg wegconstructie Wijchen

Woonrijp maken inbreidingsplan Niftrik

Afkoppelen rioolstelsel Wijchen