Ervaringen:

Wegen:
Onderhoud wegenstelsel
Aanbrengen asfaltconstructies
Wegmarkering en belijning
Aanbrengen elementenverharding
WRM
BRM

Riolering:
Onderhoud/beheer bergbezinkbassins, gemalen, overstorten
Reparaties en vervanging
Renovaties (putbehandeling, relining, deelrenovaties)
Afkoppelprojecten
Rioolvervanging

Cultuurtechniek:
Onderhoud bermbeheer
Aanleg faunapassages
Aanleg sportvelden
Aanleg drainage
Aanleg parken
Aanleg wadi's
Natuurontwikkelingprojecten

Opdrachtgevers en werkgevers:
Aannemersbedrijven
Overheid
Ingenieursbureaus
Vastgoedbeheerders

Voor een gedetailleerde CV kunt u mailen naar:
info@langenhuizengwwondersteuning.nl